...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử/TTHL Cần thơ Đề tài, báo cáo khoa học/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Ây
Thông tin xb: Cần Thơ: Trưiờng Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 633.34 / Â126
Mô tả vật lý: vii, 35 tr.: Minh họa, 30 cm
Chủ đề: Soybean; Cây đậu nành
Tác giả bổ sung: Lê, Văn Hòa - Cán bộ thực hiện; Lê, Thị Mỹ Hạnh - Cán bộ thực hiện

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất