...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử/TTHL Cần thơ Đề tài, báo cáo khoa học/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lâm, Ngọc Phương
Thông tin xb: CầnThơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 635.933734 / Ph561
Mô tả vật lý: x, 29 tr.: Minh họa, 30cm
Chủ đề: Plants, ornamental; Thực vật, cây cảnh

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất