...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Giao
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2009
Số thứ tự trên kệ sách: 633.18 / Gi108
Mô tả vật lý: vii, 51 tr.: Minh họa, 30 cm
Chủ đề: Agriculture; Nông nghiệp
Tác giả bổ sung: Hứa, Minh Sang - Cán bộ hướng dẫn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 165219 2471443 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất