...
Loại CSDL: Báo cáo NCKH điện tử Đề tài, báo cáo khoa học
Tác giả: Huỳnh, Văn Trung
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 660.63 / Tr513
Mô tả vật lý: xv, 40 tr.: Minh họa, 30 cm
Chủ đề: Biotechnology; Enzymes; Công nghệ sinh học; Sinh vật học
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Minh Chơn - Đồng chủ nhiệm đề tài
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 165235 1022059 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất