...
Loại CSDL: Sách điện tử
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 004.21 / Gi108
Mô tả vật lý: 201 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: System design; System analysis; Electronic data processing; Information modeling; Thiết kế hệ thống; Phân tích hệ thống; Xử lý dữ liệu điện tử; Mô hình hóa thông tin
Tác giả bổ sung: Phan, Tấn Tài
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 165441 6036347 Kb (86 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất