...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trương, Thị Ngọc Điệp
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 428.02 / Đ307
Mô tả vật lý: 88 tr., 30 cm
Chủ đề: Dịch và phiên dịch; Translating and interpreting
Tác giả bổ sung: Hồng, Lư Chí Toàn; thạc sĩ

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất