...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Mạc, Giáng Châu
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 345.59705 / Ch125/HP.1
Mô tả vật lý: 95 tr., 30 cm
Chủ đề: Criminal procedure; Luật Hình sự
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Chí Hiếu - Biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất