...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Mạc, Giáng Châu
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 345.59705 / Ch125/HP.1
Mô tả vật lý: 95 tr., 30 cm
Chủ đề: Criminal procedure; Luật Hình sự
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Chí Hiếu - Biên soạn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 165454 1056764 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất