...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Trần, Ngân Bình
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 005.74 / B312
Mô tả vật lý: 142 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Database management; Quản trị cơ sở dữ liệu
Tác giả bổ sung: Đặng, Quốc Việt; Nguyễn, Thái Nghe
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 165455 2915648 Kb (11 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất