...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Trần, Thị Xuân Mai
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 572.8 / M103
Mô tả vật lý: 46 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Molecular biology; Sinh học phân tử
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 165465 987281 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất