...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Huynh, Van Hien
Thông tin xb: Can Tho: Can Tho University, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 428.02 / H305
Mô tả vật lý: 70 p., 30 cm
Chủ đề: Vietnamese language; Translating and interpreting; English language; Dịch và phiên dịch
Tác giả bổ sung: Ho, Phuong Thuy

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất