...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Bùi, Thị Nga
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 658.4095 / Ng100
Mô tả vật lý: 102 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: NướcBảo vệ môi trườngManagementPollutionBiotechnologyWaterEnvironmental protectionQuản trịÔ nhiễm
MFN: 165519
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất