...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Hiếu Trung
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2011
Số thứ tự trên kệ sách: 628.0285 / Tr513
Mô tả vật lý: 74 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Bảo vệ môi trườngEnvironmenttal engineeringEnvironmental protectionKỹ thuật môi trường
Tác giả bổ sung: Trương, Ngọc Phương - Biên soạn
MFN: 166264
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 166264 4360396 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất