...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Trần, Nhân Dũng
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2011
Số thứ tự trên kệ sách: 572.80285 / D513
Mô tả vật lý: 154 tr.: Minh họa, 24 cm
Chủ đề: Bioinformatics; Computational biology; Tin sinh học; Tính toán sinh học
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Vũ Linh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 166382 8751668 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất