...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Nguyễn, Mỹ Hoa
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 631.4078 / H401
Mô tả vật lý: 92 tr.: minh họa, cm
Chủ đề: Soil physical chemistry
Tác giả bổ sung: Trần, Bá Linh; Lê, Văn Khoa

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất