...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Mỹ Hoa
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 631.4078 / H401
Mô tả vật lý: 92 tr.: minh họa, cm
Chủ đề: Soil physical chemistry
Tác giả bổ sung: Trần, Bá Linh; Lê, Văn Khoa
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 167565 5831530 Kb (2 lượt tải) (1 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất