...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Fulltext/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Công
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 658.408 / C455
Mô tả vật lý: 937 tr.
Chủ đề: Environment; Environmental impact analysis; Environmental monitoring

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất