...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Dương, Hiếu Đẩu
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2010
Số thứ tự trên kệ sách: 530.1 / Đ125
Mô tả vật lý: 126 tr.: minh họa, cm
Chủ đề: Statistical physics w1w Statistical physics

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất