...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Cao, Ngọc Điệp
Thông tin xb: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2011
Số thứ tự trên kệ sách: 579 / Đ307
Mô tả vật lý: 198 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Vi sinh vật học; Microorganism
Tác giả bổ sung: Nguyễn Hữu Hiệp - Biên soạn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 171461 8368444 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất