...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Đào, Ngọc Cảnh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2011
Số thứ tự trên kệ sách: 338.47 / C107
Mô tả vật lý: 152 tr.: Minh họa, 24 cm
Chủ đề: Tourism; Ngành du lịch
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 171886 3316515 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất