...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Huỳnh, Thu Hòa
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 363.7 / H401
Mô tả vật lý: 145 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Environmental sciences; Ecology; Khoa học môi trường; Sinh thái học
Tác giả bổ sung: Võ, Văn Bé

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất