...
Loại CSDL: Sách
Tác giả: Nguyễn, Lâm Điền
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 895.92234 / Đ305
Mô tả vật lý: 174 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Văn học Việt Nam w1w Vietnamese literature
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Văn Minh - Biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất