...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Phan, Trung Hiền
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 340.071 / H305
Mô tả vật lý: 200 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Law; Luật
Tác giả bổ sung: Diệp, Thành Nguyên; Huỳnh, Thị Sinh Hiền
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 172936 1109346 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất