...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Phạm, Nguyễn Khang
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 005.432 / Kh106
Mô tả vật lý: 148 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Open source software; Operating systems (Computers); Linux ( computer programs ); Linux (chương trình máy tính); Phần mềm mã nguồn mở
Tác giả bổ sung: Đỗ, Thanh Nghị

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất