...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Lê, Nguyễn Đoan Duy
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 664 / D523
Mô tả vật lý: 212 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Food industry and tradeCông nghệ thực phẩm
Tác giả bổ sung: Lê, Mỹ Hồng
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 173218 3865407 Kb (0 lượt tải) (4 lượt xem)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất