...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Trần, Ngọc Bích
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 616.079 / B302
Mô tả vật lý: 24 cm, 131 tr.
Chủ đề: Immunology
MFN: 174759
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 174759 2881338 Kb (1 lượt tải) Xem toàn văn (4) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất