...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Đỗ, Thanh Nghị
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 006.31 / Ngh300
Mô tả vật lý: 154 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Machine learning; Image processing; Nguyên lý máy học; Giải thuật máy học
Tác giả bổ sung: Phạm, Nguyên Khang
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 175317 4331123 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất