...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Ngô, Thị Thu Thảo
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 639.4 / Th108
Mô tả vật lý: iii, 136 tr.: Minh họa, 24 cm
Chủ đề: Mollusk culture; Nuôi động vật thân mềm
Tác giả bổ sung: Trương, Quốc Phú
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 176164 11324359 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất