...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Ngô, Thị Thu Thảo
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 639.4 / Th108
Mô tả vật lý: iii, 136 tr.: Minh họa, 24 cm
Chủ đề: Mollusk culture; Nuôi động vật thân mềm
Tác giả bổ sung: Trương, Quốc Phú

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất