...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Lê, Nguyễn Đoan Khôi
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 658.4012 / Kh452
Mô tả vật lý: 196 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Strategic planning; Kế hoạch chiến lược
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Phạm Tuyết Anh - Biên soạn; Nguyễn, Thị Ngọc Hoa - Biên soạn; Ong Quốc Cường - Biên soạn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 179655 2222998 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất