...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Võ, Văn Tài
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 301.072 / T103
Mô tả vật lý: 149 tr., 24 cm
Chủ đề: Xã hội học; Statistical methods; SPSS (compoter file); Phương pháp thống kê; Phần mềm SPSS
Tác giả bổ sung: Lê, Thị Mỹ Xuân

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất