...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Kim Châu
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 895.92209 / Ch125
Mô tả vật lý: 266 tr., 24 cm
Chủ đề: Vietnamese literature; Văn học Việt Nam
Tác giả bổ sung: Tạ, Đức Tú

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất