...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Võ, Tấn Thành
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 664.00285 / Th107
Mô tả vật lý: 153 tr., 29 cm
Chủ đề: Food technology; Công nghệ thực phẩm
Tác giả bổ sung: Vũ, Trường Sơn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất