...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Võ, Tấn Thành
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 664.00285 / Th107
Mô tả vật lý: 153 tr., 29 cm
Chủ đề: Food technologyCông nghệ thực phẩm
Tác giả bổ sung: Vũ, Trường Sơn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 179804 2747833 Kb (0 lượt tải) (7 lượt xem)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất