...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Trần, Thanh Hùng
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 629.895 / H513
Mô tả vật lý: 415 tr., 24 cm
Chủ đề: Intelligent control systems; Automatic control engineering; Hệ thống điều khiển thông minh; Kỹ thuật điều khiển tự động
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Hoàng Dũng
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 179807 10217612 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất