...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Võ, Văn Tài
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 519.5 / T103
Mô tả vật lý: 148 tr., 24 cm
Chủ đề: Statistical mathematics; Statistical methods; Mathematical statisticals; Toán học thống kê; Phương pháp thống kê; Thống kê toán học
Tác giả bổ sung: Trần, Phước Lộc

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất