...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Ngô, Bá Hùng
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 004.6 / H513
Mô tả vật lý: 150 tr., 24 cm
Chủ đề: Communications network architecture; Data transmission models; Cấu trúc mạng truyền thông; Phương thức truyền dữ liệu
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Phú Trường
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 179827 1901665 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất