...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Ngô, Thị Phương Dung
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 664.001 / D513
Mô tả vật lý: xviii, 219 tr., 24 cm
Chủ đề: Food microbiology; Food technology; Vi sinh học thực phẩm; Công nghệ thực phẩm
Tác giả bổ sung: Huỳnh, Xuân Phong

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất