...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Võ, Văn Tài
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 570.15195 / T103
Mô tả vật lý: 159 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Biostatistics; Thống kê sinh học
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thị Hồng Dân
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 180341 62533266 Kb (2 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất