...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trương, Hoàng Đan
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 658.408 / Đ105
Mô tả vật lý: 120 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Environmental management; Environmental protection; Quản lý môi trường; Bảo vệ môi trường; Bảo vệ môi trường
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Văn Bé

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất