...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Vũ, Ngọc Út
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 579.8 / U522
Mô tả vật lý: 342 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Algology; Nghiên cứu tảo
Tác giả bổ sung: Dương, Thị Hoàng Oanh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 181557 14473379 Kb (0 lượt tải) (2 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất