...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Vũ, Ngọc Út
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 579.8 / U522
Mô tả vật lý: 342 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Algology; Nghiên cứu tảo
Tác giả bổ sung: Dương, Thị Hoàng Oanh

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất