...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Võ, Quang Minh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại Học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 354.34 / M312
Mô tả vật lý: 244 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Soil managementQuản lý đất đai
Tác giả bổ sung: Lê, Văn Khoa
MFN: 181736
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 181736 10355793 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất