...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Võ, Tấn Thành
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 664.07 / Th107/P.2
Mô tả vật lý: 200 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Food technologyCông nghệ thực phẩmBiochemical engineeringKỹ thuật sinh hóa
Tác giả bổ sung: Vũ, Trường Sơn
MFN: 181951
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 181951 11463308 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất