...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Phạm, Văn Toàn
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 628.0285 / T406
Mô tả vật lý: 150 tr.: minh hoa, 24 cm
Chủ đề: Environmental engineering; Kỹ thuật môi trường; AutoCAD (Computer software)
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Văn Tuyền
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 182135 101417481 Kb (0 lượt tải) (9 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất