...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trương, Thị Nga
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 628.4 / Ng100
Mô tả vật lý: 110 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Wastewaters; Environmental protection; Xử lý nước thải
Tác giả bổ sung: Ngô, Thụy Diễm Trang

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất