...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Quan, Minh Nhựt
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại Học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 382.104 / Nh565
Mô tả vật lý: 182 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Foreign trade promotion; Foreign trade; Xúc tiến ngoại thương
Tác giả bổ sung: Lê, Trần Thiên Ý - Biên soạn; Trần, Thị Bạch Yến - Biên soạn
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 182195 174233172 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất