...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khánh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 512.5 / Kh107/T.1
Mô tả vật lý: 142 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Algebra, linear; Geometry; Đại số tuyến tính; Hình học
Tác giả bổ sung: Hồ, Hữu Lộc

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất