...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Văn Bé
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 333.7 / B200
Mô tả vật lý: 113 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Calamities; Thiên tai; Conservation of natural resources; Bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên
Tác giả bổ sung: Trương, Hoàng Đan
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 184378 106310668 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất