...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lê, Ngọc Thuý
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 808.89 / Th523
Mô tả vật lý: 199 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: European literature; Văn học Châu Âu
Tác giả bổ sung: Trần, Thị Nâu

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất