...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khánh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 512.02 / Kh107
Mô tả vật lý: 184 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Computer science; Discrete mathematics; Toán đại số
Tác giả bổ sung: Phạm, Bích Như
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 185604 76864288 Kb (2 lượt tải) (22 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất