...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Cương
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 621.57 / C561
Mô tả vật lý: 236 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Low temperature engineering; Kỹ thuật lạnh
Tác giả bổ sung: Võ, Mạnh Duy

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất