...
Loại CSDL: Sách in
Tác giả: Ngô, Bá Hùng
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 004.65 / H513
Mô tả vật lý: 232 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Internet ( computer programs ); Local area networks ( computer networks ); Communication; Network analysis; Phân tích mạng
Tác giả bổ sung: Phạm, Thế Phi - Biên soạn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất