...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Lê, Hoàng Việt
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 628.4 / V308/T.1
Mô tả vật lý: 192 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Kỹ thuật thủy lực; Sewerage; Hydraulic engineering; Thoát nước
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Võ Châu Ngân
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 187288 204523102 Kb (0 lượt tải) (4 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất