...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Hữu Khánh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 515.7 / Kh107
Mô tả vật lý: 136 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Functional analysisGiải tích hàm
Tác giả bổ sung: Lê, Thanh Tùng
MFN: 187570
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất