...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nuyễn, Hữu Khánh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 515.7 / Kh107
Mô tả vật lý: 136 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Functional analysis; Giải tích hàm
Tác giả bổ sung: Lê, Thanh Tùng

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất